STAC-V

STAC-V-Systemen hebben een hoog vaste stofgehalte, 1-c+i (1-component + initiators), op basis van krimpvrije, hydrofobe, gemodificeerde vinyl-esters. Ze beschermen duurzaam een grote variëteit van constructies (beton, staal, …) tegen zeer sterke chemisch-thermische expositie en mechanische impact.
V1 heeft een levensmiddelencertificaat, voor alle types van levensmiddelen.
V2 is nog beter bestand tegen sterke zuren, organische basen, solventen en hoge temperaturen.Primers
STACPRIMER-V1 TF VIB  

Mortels
STACRETE-V1 TF VIB  
STACRETE-V2 TF VIB  

Matversterkte linings
STACLINE-V1 TF VIB  
STACLINE-V2 TF VIB  

Instrooi-linings
STACLAM-V1 TF VIB  
STACLAM-V2 TF VIB  

Universele coatings
STACOAT-V1 TF VIB  
STACOAT-V2 TF VIB  

Anti-statische coatings
STACOAT-V1-AS TF VIB  
STACOAT-V2-AS TF VIB  

Basisversie
STAC-V101 TF VIB  
STAC-V201 TF VIB  


Versnellers
STAC-V-ACCELERATOR-1 TF VIB  
STAC-V-ACCELERATOR-2 TF VIB  

Katalysatoren
STAC-V-CATALYST-1 TF VIB  
STAC-V-CATALYST-2 TF VIB  

Verdunners
STAC-V-THINNER TF VIB