Project AKZO

Systemen: STACLINE-V2
Substraat: Beton; afvalwaterbekken en afvoerkanalen
Chemicaliën: Fosforzuur, NaOH, HCl, ReCl3
Temperatuur: max 50°C
Foto's: na > 3 maanden